خدمات فنی و مهندسی اتوماسیون صنعتی

  1. ارتباط سیستم های اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی
  2. برنامه نویسی PLC و PCS7 در صنایع کوچک تا بزرگ بخصوص صنعت سیمان
  3. طراحی اتاق کنترل و مانیتورینگ مرکزی برای انواع خطوط تولید
  4. تهیه مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی تحت وب جهت به حداقل رساندن هزینه های ساخت مانیتورینگ و قابلیت کنترل پروسه از طریق اینترنت
  5. برنامه نویسی بردهای Arduino و Raspberry Pi و استفاده از آنها در اتوماسیون صنعتی

خدمات فنی و مهندسی اتوماسیون اداری

  1. طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب سازمانی برای مجتمع سازی امور متفرقه سازمانی
  2. برنامه نویسی سیستم های اتوماسیون اداری متصل به اتوماسیون صنعتی
  3. برنامه نویسی ASP.NET MVC (تحت وب) و C#
  4. استقرار استانداردهای ISO به روش الکترونیکی

خدمات آموزشی