توضیحات طرح:

این طرح با تلفیق PLC های جدید شرکت زیمنس و سیستم سوییچینگ خاص به شما کمک می کند محیط ها و کارگاه های نیمه صنعتی، اداری و تفریحی را با قیمت بسیار کمتر از BMS های رایج به صورت ریموت تحت کنترل دراورید. در این راهکار مدل ترکیب امکانات به کار رفته و نیاز چندانی به ابداع مدار یا توسعه فناوری وجود ندارد

سرمایه مورد نیاز:

مبلغ مورد نیاز برای تجاری سازی نمونه اولیه مبلغ 300,000,000 ریال می باشد.

طرح BMS بوسیله PLC های با قابلیت Web Server
plcbms